Disclaimer

Het is en blijft belangrijk altijd medische hulp te vragen/gebruiken waar deze nodig is. Ik probeer op deze website essentiële informatie te delen die aan ieders gezondheid een waardevol aanvullend ‘steentje kunnen bijdragen’, toch is zij niet bedoeld om wie dan ook maar te stimuleren om medische hulp buiten te sluiten, in tegendeel!
Zoek bij klachten altijd eerst hulp bij uw arts!