De golf van de Witte Wind waait van 17 t/m 29 September door ons leven.

De Witte Wind is de 2e zegel van de 20 Maya dagzegels.

Als energie kun je in aanraking komen met de energie van de Witte Wind;

Wanneer de Witte Seleniet je roept

De Witte Wind in je maya horoscoop voorkomt

Je verbonden voelt met de Wind, of de Windrichtingen, bijvoorbeeld in Sjamanisme

Je vaak precies weet/voelt welke Windsterkte of Windrichting het is.

De Wind je aandacht trekt, in symbolen, dromen of aan de hemel.

Inspiratie over de energie van de Witte Wind:

Witte Wind energie is die van bezielde communicatie: geïnspireerd je eigen waarheid naar buiten brengen, de levensadem die ons bezielt. Het is ook zuiverende energie, een zachte bries of een orkaan die waait en waarna niets meer is zoals het was.

In de Witte Wind golf word je uitgedaagd om je eigen waarheid te spreken en wat je zegt in overeenstemming te brengen met wat je denkt. De kracht van je gedachten is namelijk even groot als die van de woorden die je uitspreekt. Wat zijn jouw intenties, waaraan geef jij aandacht? Als je zegt wat je wilt en daaraan jouw volledige aandacht geeft, groeit het en krijg je het echt! Dat werkt bevrijdend deze dagen.

tip:

  • Laat een frisse wind waaien zodat je schoon schip maakt met alles wat je belemmert uit het verleden. Let op je communicatie. Wat je zegt kan verkeerd begrepen worden.

 

Witte Wind Edelsteen Sieraden vind je bij GemstoneShop.nl

2.  IK: Witte Wind, het Noorden                                                                                         uitleg voor kids
Ik ben IK, de WIND. Ik geef jou je ademhaling. Ik blaas je tot leven met nieuwe ideeën. Ik ben de adem van de Grote Geest en ik zorg ervoor dat je kunt vertellen over alles wat je van plan bent. Ik zorg ervoor dat je met alle mensen, alle dieren, alle bomen, alle bloemen en alle stenen kunt praten en ademen.

 

2. IK Witte Wind.   De onzichtbare kracht van de wind is enkel merkbaar in de elementen die erdoor in beweging komen. Adem verbindt voelen en denken, trekt geest in de materie. Ik betekent: Lucht, Goddelijke adem, zuurstof, wind en boom. Als we ons geïnspireerd uitdrukken, stroomt die spirit of geest vrij en levengevend door ons. Wind als communicatie houdt dingen in beweging. Gezonde uitwisseling van ideeën en gevoelens. Als we ontvankelijk toestaan dat gedachten gepresenteerd en gevoelens uitgedrukt worden, kan onze reactie bijdragen tot de opbouw van ruimere ideeën en wederzijds begrip. Wind nodigt je uit diep te ademen, en onze cellen te bevloeien met het geschenk van de bomen. Hij richt ons lichaamsbewustzijn op het heden, het NU. Vestig je in de waarachtigheid van dit moment en beweeg in stromen van vrijheid.

 

 

Bron: Mayakristalbewustzijn.nl, Mayawijsheid.nl, Pan-Holland

©Stichting Edelsteen Inspiratie – GemstoneShop.nl – GemJudith.com