De Gele Mens is de 12e zegel van de 20 Maya dagzegels.

Als Energie kun je in aanraking komen met
de energie van de Gele Mens;

  • Wanneer de Gele Fluoriet je roept of je aandacht trekt
  • De Gele Mens in je Maya horoscoop voor komt
  • Het de golf of dag is binnen de Maya kalender, van de Gele Mens
  • Je linker middelvinger je aandacht vraagt
  • Je in een identiteitscrisis of zoektocht naar “Wat wil Ik?” bevindt.

 

Inspiratie van de Gele Mens:

Gebruik de scheppende kracht van je gedachten
om de weg te kiezen die je vanuit je hart wilt gaan.

De golf van de Gele Mens
is de laatse golf van dit Witte Kasteel van Overbrugging.
De eerste golf was de golf van de Rode Hemelwandelaar,
die je uitnodigde om het leven als een avontuur te zien
en de moed te hebben om te doen wat liefde van je vraagt, weet je nog?

Daarna volgde een periode van loslaten,
om je ook echt voor het nieuwe in je leven te kunnen openen.
De afgelopen 13 dagen stonden in het teken van transformatie.

Die Blauwe Storm heeft weer flink zijn best gedaan
om je te helpen bevrijden van oude patronen!
De gele energie van deze golf helpt je nu om dingen af te ronden, te voltooien.

Je uitdaging deze periode is dan ook
om nu echt helemaal JA te zeggen tegen het onbekende
en te doen wat liefde van je vraagt. lees het blog van Silver hier verder

 

Gele Fluoriet & Mens

Bewust worden van
je eigen ruimte

Beïnvloeding van je groei,
Focus op je Vrije Wil

Zodat je Jezelf kunt zijn & Wijsheid mag oogsten.

 

 

12.  EB: Gele Mens, het Zuiden                          kinder uitleg
Ik ben EB, de MENS. Ik help je te weten wat je wilt. Ik zorg ervoor dat je heel veel kunt leren. Daarom zal ik je alles geven wat je echt hebben wilt. Zeg het maar… wat wil je allemaal meemaken? Je bent vrij om te doen wat je wilt. Kies en ik geef wat je nodig hebt, zodat je met vallen en opstaan alles kunt beleven wat je wilt, waardoor je in het leven heel veel kunt leren.

 

Mantra bij de Gele Mens, door Ditty Van Den Berg Krijger:
Soham, Soham, Soham Shivo Ham           = wat je aandacht geeft dat groeit

 

 

 

  12. EB – Gele Mens.   Wijsheid is eenvoudig dit: het volgende doen wat gedaan dient te worden, met heel je hart en er vreugde aan beleven. Wat betekent mens zijn, waarom zijn wij hier? Hebben we de vrije wil om onze eigen bestemming te creëren? Is leven een co-creatie van vrije wil en goddelijke wil? Wordt onze wil door ‘het lot’ beheerst? Als we vrije keuze hebben wat is dan mijn bijdrage aan de mensheid? Hoe word ik beïnvloed door de acties en gedachten van anderen? Kunnen we aanvaarden dat onze menselijke toestand, rijk aan uitdagingen en persoonlijk drama, een voortdurende goddelijke expressie is? Is het mogelijk om met de Grote Geest in eenheid te leven in een menselijke vorm? Kunnen we accepteren dat we liefhebbende wezens zijn op onze eigen wijze, met alle schijnbare tekortkomingen. Kunnen we met die aanvaarding de verdere ontwikkeling van onze menselijke mogelijkheden verwelkomen? Bepalen we zelf de grootste invloed op de evolutie indien we ons gevoel van integriteit in alle aspecten, zelfs de kleinste, van ons leven activeren?

Gele Mens
12
Beïnvloeden Vrije Wil Wijsheid

 

 

 

Bronnen:
Beschrijvende teksten door Mardou Silver en Aluna Joy Yaxk’in, vertaling: Peter Toonen /Rita v. Vliet,
Zegels zijn handgetekend door Aurora en Carla Knijn-Voerman.

 

©GemJudith, Judith Ruiter EG, European Gemmologist & Crystal Healer
Stichting Edelsteen InspiratieGemstoneShop.nlGemJudith.com